Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 14, 2013
Image Size
1.3 MB
Resolution
1028×768
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
882
Favourites
40 (who?)
Comments
33
Downloads
13
×
Wallpaper_KyuHyun_Let's go to school by JiSun-lovebread-13 Wallpaper_KyuHyun_Let's go to school by JiSun-lovebread-13
Hề hề chắc cả thế kỉ rồi chưa mò mặt lên DA nhể. Post cái wall phủi bụi cho cái gallery *phủi phủi*
Cái wall này thì cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Chỉ là dạo này tự nhiên ta siêng học lên thấy rõ nên làm về school ý mà hehe.

Let's go to school.Stock: Kyuhyun at airport (I don't remember where is this airport)
Render:by me
Resource: All thing on Google. I'm sure
Blend: by me
Add a Comment:
 
:iconyoonjelly2301:
yoonjelly2301 Featured By Owner Dec 14, 2013  Student
so cute ♥
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner May 13, 2014  Student Interface Designer
:heart: thanks so much 
Reply
:icontakemenowtohome:
TakeMeNowToHome Featured By Owner Sep 28, 2013  Hobbyist Artist
Beautiful Your Walpaper *u*
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Sep 28, 2013  Student Interface Designer
oh, i love your comment. Thanks so much :love:
Reply
:icontakemenowtohome:
TakeMeNowToHome Featured By Owner Oct 1, 2013  Hobbyist Artist
*U* For Nothing Really, Really Is Beautiful :kiss:
Reply
:iconyerimoonlight:
YeRimoonlight Featured By Owner Sep 16, 2013  Student Interface Designer
Móe ơi, mặt gian vđNuu 
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Sep 16, 2013  Student Interface Designer
keke, có 1 sự gian ko hề nhẹ trên mặt bn ý ^^
Reply
:iconyerimoonlight:
YeRimoonlight Featured By Owner Sep 17, 2013  Student Interface Designer
chuẩn :la:
nhìn vậy đi học được nỗi gì CURSE YOU! 
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Sep 17, 2013  Student Interface Designer
sao ko?
hê hê noi gương thằng Chộ mà học đêy ^^
Reply
:iconyerimoonlight:
YeRimoonlight Featured By Owner Sep 17, 2013  Student Interface Designer
cơ mà nhìn mặt nó gian quá = ))
Reply
Add a Comment: