Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 20, 2013
Image Size
1.4 MB
Resolution
1028×768
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
590
Favourites
32 (who?)
Comments
20
Downloads
2
×
SUNGMIN SUPER JUNIOR by JiSun-lovebread-13 SUNGMIN SUPER JUNIOR by JiSun-lovebread-13
....
chém thoải mái đêy

Render: by me
Blend: by me
Resource: Collect by me
Add a Comment:
 
:iconhaemisunshine:
haemisunshine Featured By Owner Oct 11, 2013  Student Interface Designer
Min bị tím quá rồi anh @@
Bù lại cách xếp res của anh đẹp :love: 
Fav cho anh iêu :hug:
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
ô, thanks e iêu :hug:
a blend tùm lum 1 hồi nó tím lè tím lẹt như vậy >.<
Reply
:iconrin-dosu:
Rin-dosu Featured By Owner Sep 24, 2013
LQ ~
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Sep 25, 2013  Student Interface Designer
i think your word is true. 
Thanks for your advise. ^^
Reply
:iconrin-dosu:
Rin-dosu Featured By Owner Sep 25, 2013
<font><font class="">Nothing ^^</font></font>
Reply
:iconemilybbz:
Emilybbz Featured By Owner Sep 21, 2013  Student Interface Designer
hơi LQ a~ màu có vẻ k hợp với style này lắm
mình like cách xếp res :D
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Sep 22, 2013  Student Interface Designer
thanks bn nhìu
mình sẽ rút kinh nghiệm ^^ :love:
Reply
:iconnamizgirl:
namizgirl Featured By Owner Sep 20, 2013  Student Artist
Mặt Min nhìn hồng quá ><"
Không thích cái viền có lắm >.<
Cơ còn lại ổn :'3 :love:
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Sep 22, 2013  Student Interface Designer
thanks ck nhiều lém ^^
lâu rùi ko gặp ck vk nhớ ck nhìu T^T
Reply
:iconnamizgirl:
namizgirl Featured By Owner Sep 22, 2013  Student Artist
ck cũng nhớ zk nữa TwT Lâu rùi chưa gặp zk >< Zk dzạo này học hành s rùi ><"
Reply
Add a Comment: