Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 14, 2013
Image Size
200 KB
Resolution
490×550
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,637
Favourites
155 (who?)
Comments
318
Downloads
195
×
PSD Signature_HAPPY BIRTHDAY KIM RYEOWOOK by JiSun-lovebread-13 PSD Signature_HAPPY BIRTHDAY KIM RYEOWOOK by JiSun-lovebread-13
Chiều nay trời lại mưa... hừm chán quá, ta ghét mưa. >.<Vì lí do trời mưa không đi đâu chơi được nên ngồi rảnh rỗi up 3 cái signature này lên. Định là đúng ngày tung lên luôn. Nhưng thôi lỡ post rồi thì thôi. ^^
* Cái thứ nhất: cái này đã post lên trước đó dưới size cover zing và dựa vào lời nhận xét của mọi người. JiSun đã sửa lại nó. ^^
* Cái 2+3: không có gì để nói vì không biết nó xấu hay đẹp nữa ^^

E hèm, quay lại chủ đề chính, còn 7 ngày nữa mới tới sinh nhật nhưng cũng
Happy birthday to Kim Ryeowook :party:
My Sunshine :sun: My love :heart: My star :star:
Best wish for you :love:
Luôn mạnh khỏe nha!
Năm nay hổng có Mây hâm buồn nhỉ >.<

DỪNG SHARE PSD*************

In the afternoon, it was being rain... uhmmmm, it's very BORE, I hate rain. >.< Because of rain, I didn't go out to play. So i'm free to post 3 this signature. I purposed to post this art on 21/6 but I posted it ^^
* 1st signature: I posted it in past. It's a cover zing photo. I follow everyone's advice to fix it.
* 2rd + 3nd: I'm nothing to say because I don't know it's bad or good ^^

Uhm..... Returning to main topic, it's have 7 days to his birthday...
Happy birthday to Kim Ryeowook :party:
My Sunshine :sun: My love :heart: My star :star:
Best wish for you :love:
Always be strong!
In his birthday, "cloud"-YeSung isn't be here. It's sad >.<


STOPPED SHARING PSD

Add a Comment:
 
:iconlinhkibum98:
linhkibum98 Featured By Owner Feb 17, 2014
xin res cái thứ 2
Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Dec 16, 2013  Student Interface Designer
Mình xin style nha 8* Sẽ credit
Reply
:iconpark-candy:
park-candy Featured By Owner Nov 9, 2013
Fav+Watch+Cmt cho mình xin res cả 3 pic đc ko ạ?
>.< tham lam quá, nếu ko thể bn có thể cho mình ít hơn cũng đc :)
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Nov 10, 2013  Student Interface Designer
thanks bạn nhìu. Nhưng mình đã share hết res của 3 pic ở những comt dưới rồi. nếu bạn muốn thùi bạn chịu khó lội comt tìm lại nhé. 
Reply
:iconpark-candy:
park-candy Featured By Owner Nov 9, 2013
Mình hốt lun style nha 8*
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Nov 10, 2013  Student Interface Designer
Ok 8*
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
Cho mk xin Res pic 3 , tks nhiều
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
mình đã share dưới những comt dưới rồi. Bạn chịu khó tìm lại nha 
Reply
:iconmaribu111:
maribu111 Featured By Owner Sep 23, 2013
cho měnh xin Res pic 3 nha :)
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Sep 23, 2013  Student Interface Designer
mình đã share ở những comt dưới rồi, bn chịu khó tìm lại nha 
Reply
Add a Comment: